Motto bloga

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem; miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru; w martwotę domu wprowadza życie, a życiu nadaje sens.”
Kornel Makuszyński

Literat Miesiąca & inne wywiady


Spis Literatów Miesiąca oraz innych wywiadów z uwzględnieniem wpisów zamieszczonych na blogu Kraina Czytania


 Rok 2011


Rok 2012


Rok 2013

Rok 2014
Inne